Zakres obowiązywania

Firma GRUPA FIZJOTERAPEUTY Kamil Radlak, właściciel strony www.zdrowosci.pl, dalej zwana ZDROWOSCI.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika w/w serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://zdrowosci.pl/content/2-polityka-prywatnosci .
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: ZDROWOSCI.PL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

W przypadku braku akceptacji postanowień niniejszej Polityki Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez ZDROWOSCI.PL .

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu ZDROWOSCI.PL możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wysyłki.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez ZDROWOSCI.PL wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje Payu.pl - dostawca płatności internetowych. W tym przypadku tylko system Payu.pl zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze Payu.pl znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Niezapowiedziane wiadomości

ZDROWOSCI.PL zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości ZDROWOSCI.PL rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych ZDROWOSCI.PL. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.